He Mate Tā Te Waiponapona

Na Tāmihana Katene

I pōrukuruku te rangi i te taunga mai o te mate ki te waiponapona
Kua tau kē te mate
He mate whakaiti, mate hārekereke, mate kai tāngata e
E ngāweki ana nei te mate
ki ngā tauwharenga o te whatumanawa ki te kopa iti, ki te ihonui ki te whatitoka o te whare, noho puku ai ki ōna pātū
E noho toropuku ana te mate nei Kia aro piri atu ki ngā ngākau tūoi e
Kia matapōngia te noho nei Kia matawhāiti te noho nei Ko te tahumaero e noho huna ana E muna ana, whakamokeke ana Hei whakataumaha i te wairua e
E kai i te aha?
E kai tamariki, e kai mokopuna e!
Ki te pā mai te Rewharewha nei, ki te māhuri tōtara, He huri kōaro tōnā, Whekoki tonu tōna whanake Ka whakaiwikore i te manawa ora Kia nanati, kia roromi Kia manawakiore ai e
Hemahema ana te ngakau tamariki E noho matapōrehu ana te wairua He pūkai tō Tū, te whakatau kei rō
Kīkī ana ngā whare herehere i te ngakau pukuriri Kīkī ana ngā whare tūroro i te tūkino tamariki Kīkī ana ngā urupā i te mate momori e!
E te iwi… Hu!! Maranga mai ra Hi Hi Ha!!!
Mei kore ake te mōhio i te mate e kaikinikini nei Ka whakaora! Tu whakahī ai tatau i te whakaaro he Iwi rangatira E Kī! E Kī! Ko te whakautu o te ngakau pukuriri, he pukuriri Ko te whakautu o te tūkino tamariki, he wahangū Kua piri atu kē tatau ki te poho o te pākerewha hei ngotengote ki tōna ūkaipō
E kīa nei e tātou he iwi manaaki tamariki Kei ngā ngutu anake tēnā E kīa nei e tātou he iwi poipoi mokopuna Kei ngā ngutu anake tēnā E kīa nei e tātou he iwi whakanui i te mana wahine Kei ngā ngutu anake tēnā
RUIA RUKAHU!!! MAKAIA HAMUTI !!! PATUA TE NGOIKORE, PATUA TE WAHANGŪ PATUA TE REWHAREWHA E TE AROHA E!!! He kupu whakamutunga kei wareware Mā te hapū te tamaiti ka poipoi Mā te hākoakoa kia tika ai te tū Kia tū haumaru ai ki te tāwaha o te riri e Hi!